Barbara Hołubicka - Rzeczoznawca Majątkowy nr upr. 5306

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie ekonomii. Koncepcja wyceny nieruchomości zrodziła się z tradycji rodzinnych, a następnie rozwinęła się w czasie studiów w Wyższej Szkole Bankowości, w następnych latach również w formie praktyk, poprzez liczne szkolenia oraz przynależność do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Firma powstała by spełniać potrzeby klientów w zakresie szacowania nieruchomości dla różnych celów.
Pasjonatka nieruchomości inwestycyjnych, ciekawych tematów. Wyceną związana m.in. z PKP S.A., Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Urzędem Miasta w Śremie, Orbis S.A., Polskim Radiem S.A., TK Telekom Sp. z o.o., Wojskowym TBS, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym oraz z innymi inwestorami indywidualnymi.
„Dzięki profesjonalnemu podejściu do pracy, klienci otrzymują rzetelną wycenę przedstawioną w przejrzysty i czytelny sposób, po to by osiągnąć cel, dla którego potrzebują opracowanie. Doświadczenie zawodowe wskazało, że poza zakresem czynności rzeczoznawcy majątkowego wskazanym w przepisach prawa bardzo doceniane jest moje zaangażowanie, dbałość o interes Zlecającego oraz terminowość. Pieczętując każdy operat mam świadomość odpowiedzialności oraz faktu, że jakość mojej pracy jest najlepszym narzędziem budowania mojej wartości, jako Rzeczoznawcy – zawodu zaufania publicznego oraz jako reprezentanta grupy zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych”.
Barbara Hołubicka Rzeczoznawca Majątkowy

Oferta

WYCENA

Realizujemy wycenę na potrzeby:

 • zabezpieczenia kredytu
 • negocjacji ceny kupna sprzedaży
 • określenia czynszu najmu
 • zamiany nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • postępowań spadkowych
 • postępowań podatkowych
 • sprawozdań bilansowych, amortyzacji środków trwałych, wnoszenia aportów
 • uzyskania rekompensat (mienie zabużańskie)
 • ubezpieczeń majątkowych
 • odszkodowań
 • ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu, drogowej
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • i inne w ramach kompetencji rzeczoznawcy majątkowego
DORADZTWO

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 • opłacalności inwestycji
 • analizy rynku nieruchomości porównawczych
 • kupna sprzedaży - analiza na potrzeby negocjacji ceny sprzedaży
 • badania stanu prawnego nieruchomości
 • opracowania i ekspertyzy zgodnie z uzgodnieniami

Oględziny

 • weryfikacja granic ewidencyjnych nieruchomości
 • określenie części składowych nieruchomości
 • określenie praw związanych z nieruchomością
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • badanie stanu nieruchomości ( uzbrojenie w media, stan techniczno–użytkowy)

Dokumenty niezbędne do wyceny

Nieruchomość lokalowa


 • numer Księgi Wieczystej
 • opcjonalnie zaświadczenie ze spółdzielni / postanowienie sądu
 • wypis z kartoteki lokalu
 • wypis z ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa (niezabudowana)

 • numer Księgi Wieczystej
 • numer działki
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wyrys - mapa ewidencyjna
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / decyzja WZ

Nieruchomość zabudowana (dom / obiekt komercyjny)

 • numer Księgi Wieczystej
 • numer działki
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wyrys – mapa ewidencyjna
 • dokumentacja budowlana / projektowa
 • pozwolenie na budowę
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości
 • w przypadku obiektu w trakcie realizacji – kosztorys budowlany
Zakres dokumentacji w przypadku nieruchomości niestandardowych ustalany jest indywidualnie.

Wiedza

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie”.
Mahatma Gandhi

Szkolenia, z których czerpię wiedzę:

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych

Kurs specjalistyczny w zakresie wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nieruchomość w przestrzeni”

Szkolenie z zakresu określania stanu technicznego obiektów budowlanych oraz indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych

Szkolenie „Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych”

Szkolenie „Wycena drzew, zadrzewień i lasów”

Seminarium „Wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa”

Szkolenie „II warsztaty wyceny nieruchomości”

Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałowej. Wycena wartości prawa służebności przesyłu. Aktualne uwarunkowania prawne i metodyczne”

Szkolenie „Operat szacunkowy dowodem wartości nieruchomości w postępowaniu administracyjnym”

Seminarium „Podstawowe błędy metodologiczne w wycenie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem podejścia dochodowego”

Szkolenie „III warsztaty wyceny nieruchomości”

Szkolenie „Wycena wartości przedsiębiorstwa”

Szkolenie „Standard KSWS Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”

Szkolenie „Możliwości wykorzystania portalu ePUAP w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Prawo budowlane aktualny stan prawny”

Seminarium „Nowoczesny kosztorysant w firmie budowlanej”

Szkolenie „Zmiany rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego obowiązujące od 26.08.2011 r. i przepisy związane”

Kurs specjalistyczny „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem zmian przepisów prawa”

Kurs specjalistyczny „Analiza opłacalności inwestycji i wycena typowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody inwestycyjnej”

Kurs specjalistyczny „Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji”

Szkolenie „Oddziaływanie prawa budowlanego i jego przepisów wykonawczych oraz wskaźników cenowych w budownictwie na proces wyceny nieruchomości”

Seminarium „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Seminarium „Zamiany prawne związane z wyceną nieruchomości”

Seminarium „Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu mieszanym dla celów inwestorskich”

Szkolenie „Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawa”

Seminarium „Wybrane zagadnienia wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością”

Seminarium „Wycena części składowych nieruchomości dla celu ubezpieczenia i odszkodowania ubezpieczeniowego”

Szkolenie „określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne, dla potrzeb rozliczeń przez zwrocie wywłaszczanych nieruchomości, określanie wartości nakładów”

Zespół

Barbara Hołubicka
Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 5306

Specjalizuje się w wycenie nieruchomości inwestycyjnych, kolejowych, drogowych, również w procesach wywłaszczeniowych. Największe sukcesy zawodowe:

 • wycena 110 działek w ramach jednego zlecenia,
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • wycena dużych obiektów komercyjnych wraz z wyodrębnieniem wartości środków trwałych,
 • wycena służebności wraz z uczestniczeniem w ustaleniach dotyczących parametrów pasa technologicznego przesyłu pomiędzy stronami zainteresowanymi,
 • wycena w procesach wywłaszczeniowych, którą akceptują strony postępowania,
 • szkolenia kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji w języku angielskim,
 • uznanie warsztatu od innych Rzeczoznawców Majątkowych.

Od początku działalności wycenia pod własną marką.

Definicja sukcesu – stan, w którym realizacja zawodowa idzie w parze z równowagą na gruncie prywatnym, kiedy buduję pozytywne relacje z klientami, współpracownikami, ale również z innymi Rzeczoznawcami Majątkowymi.

Daria Adamska
asystentka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku towaroznawstwo. Łącząc zainteresowanie rynkiem nieruchomości z pracą zawodową, uczestniczy w studium podyplomowym z zakresu wyceny nieruchomości. Jej celem jest zdobycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Uczestniczy także w dodatkowych szkoleniach poszerzających wiedzę na temat gospodarki nieruchomościami, przepisów prawnych oraz rynku nieruchomości.

Warsztaty

Kto się dzieli swoim warsztatem?


KAMILA TOMCZAK & BARBARA HOŁUBICKA

Korzyści

Dowiesz się jakie są rodzaje nieruchomości
Poznasz rodzaje praw do nieruchomości
Zdobędziesz umiejętność określenia stanu prawnego podstawowych nieruchomości
Będziesz wiedział gdzie zdobyć informacje o nieruchomościach i jakie są koszty
Nauczysz się korzystać z portali internetowych jako źródła informacji
Checklista - narzędzie do badania stanu prawnego nieruchomości
Będziesz zaangażowany w formie warsztatowej, by zdobyć jak najwięcej wiedzy
Zapoznasz się z przykładami z praktyki - ciekawe case study
Poznasz się z badaniem dokumentów źródłowych w Internecie
Warsztaty dedykowane dla firm, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników i instytucji.

Analiza stanu prawnego nieruchomościpodstawowy

 • Prawa do nieruchomości
 • Rodzaje nieruchomości
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Urzędy – czyli co, gdzie i za ile?
 • Forma wykładu

Analiza stanu prawnego nieruchomościzaawansowany

 • Prawa do nieruchomości / rodzaje nieruchomości – w pigułce
 • Urzędy / portale internetowe
 • Checklista
 • Ciekawe przykłady z praktyki
 • Warsztaty

Analiza stanu prawnego nieruchomościwarszaty

 • Prawa do nieruchomości / rodzaje nieruchomości
 • Urzędy / portale internetowe
 • Checklista
 • Ciekawe przykłady z praktyki
 • CASE STUDY – praca w zespołach
 • Warsztaty

Kamila Tomczak

Rzeczoznawca Majątkowy, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Biegły sądowy - aktywnie działa w zakresie wycena nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2008 r.

Miłośniczka nieruchomości i wszelkiej związanej z tym problematyki.

Barbara Hołubicka

Rzeczoznawca Majątkowy, Biegły z listy Wojewody Wielkopolskiego, działa w zakresie wyceny nieruchomości od 2008 r.

Pasjonatka ciekawych tematów związanych z nieruchomościami, w szczególności segmentu komercyjnego.

Artykuły

Grunty inwestycyjne w Poznaniu – ceny transakcyjne w 2015 roku

Ceny gruntów inwestycyjnych w Poznaniu kształtują się w przedziale od 100 do 2 000 zł za m², a czasami nawet więcej; średnia cena to 570 zł za m². Tylko jak ma się ta statystyka do rynku, na którym odnotowujemy kilkanaście transakcji rocznie?

Czytaj cały artykuł

Analiza cen gruntów inwestycyjnych w Poznaniu w latach 2014-2015

W artykule przedstawiono analizę cen transakcyjnych gruntów inwestycyjnych w Poznaniu w latach 2014-2015. Rynek gruntów przeznaczonych pod inwestycje, jest bardzo zróżnicowany. Średnia cena gruntów inwestycyjnych w Poznaniu to 520 zł/m², ceny kształtują się w zakresie 100 zł/m² do 2 000 zł/m².

Pobierz

Jak kupić i nie przepłacić? Praca rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiednia wycena nieruchomości to podstawa rozsądnych transakcji i dobry punkt wyjścia do negocjacji. Kupujący chciałby oczywiście jak najlepiej ulokować pieniądze, a sprzedający chce osiągnąć maksymalny wynik finansowy. Czy jest możliwe pogodzenie potrzeb obu stron transakcji? Może w tym pomóc rzeczoznawca.

Czytaj cały artykuł

Kontakt

Adres biura:

ul. Katowicka 53b/108

61-131 Poznań

Telefon: +48 508 300 255

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 972-104-63-62