Barbara Hołubicka - Rzeczoznawca Majątkowy nr upr. 5306

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie ekonomii. Koncepcja wyceny nieruchomości zrodziła się z tradycji rodzinnych, a następnie rozwinęła się w czasie studiów w Wyższej Szkole Bankowości, w następnych latach również w formie praktyk, poprzez liczne szkolenia oraz przynależność do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Firma powstała by spełniać potrzeby klientów w zakresie szacowania nieruchomości dla różnych celów.
Pasjonatka nieruchomości inwestycyjnych, ciekawych tematów. Wyceną związana m.in. z PKP S.A., Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Urzędem Miasta w Śremie, Orbis S.A., Polskim Radiem S.A., TK Telekom Sp. z o.o., Wojskowym TBS, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym oraz z innymi inwestorami indywidualnymi.
„Dzięki profesjonalnemu podejściu do pracy, klienci otrzymują rzetelną wycenę przedstawioną w przejrzysty i czytelny sposób, po to by osiągnąć cel, dla którego potrzebują opracowanie. Doświadczenie zawodowe wskazało, że poza zakresem czynności rzeczoznawcy majątkowego wskazanym w przepisach prawa bardzo doceniane jest moje zaangażowanie, dbałość o interes Zlecającego oraz terminowość. Pieczętując każdy operat mam świadomość odpowiedzialności oraz faktu, że jakość mojej pracy jest najlepszym narzędziem budowania mojej wartości, jako Rzeczoznawcy Majątkowego”.
Barbara Hołubicka Rzeczoznawca Majątkowy

Oferta

WYCENA

Realizujemy wycenę na potrzeby:

 • negocjacji ceny kupna sprzedaży
 • określenia czynszu najmu
 • zamiany nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • postępowań spadkowych
 • postępowań podatkowych
 • sprawozdań bilansowych, amortyzacji środków trwałych, wnoszenia aportów
 • uzyskania rekompensat (mienie zabużańskie)
 • ubezpieczeń majątkowych
 • odszkodowań
 • ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu, drogowej
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • i inne w ramach kompetencji rzeczoznawcy majątkowego
DORADZTWO

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 • opłacalności inwestycji
 • analizy rynku nieruchomości porównawczych
 • kupna sprzedaży - analiza na potrzeby negocjacji ceny sprzedaży
 • badania stanu prawnego nieruchomości
 • opracowania i ekspertyzy zgodnie z uzgodnieniami

Oględziny

 • weryfikacja granic ewidencyjnych nieruchomości
 • określenie części składowych nieruchomości
 • określenie praw związanych z nieruchomością
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • badanie stanu nieruchomości ( uzbrojenie w media, stan techniczno–użytkowy)

Dokumenty niezbędne do wyceny

Nieruchomość lokalowa


 • numer Księgi Wieczystej
 • opcjonalnie zaświadczenie ze spółdzielni / postanowienie sądu
 • wypis z kartoteki lokalu
 • wypis z ewidencji gruntów

Nieruchomość gruntowa (niezabudowana)

 • numer Księgi Wieczystej
 • numer działki
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wyrys - mapa ewidencyjna
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / decyzja WZ

Nieruchomość zabudowana (dom / obiekt komercyjny)

 • numer Księgi Wieczystej
 • numer działki
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wyrys – mapa ewidencyjna
 • dokumentacja budowlana / projektowa
 • pozwolenie na budowę
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości
 • w przypadku obiektu w trakcie realizacji – kosztorys budowlany
Zakres dokumentacji w przypadku nieruchomości niestandardowych ustalany jest indywidualnie.

Wiedza

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie”.
Mahatma Gandhi

Szkolenia, z których czerpię wiedzę:

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych

Studia podyplomowe w SGH w zakresie metod wyceny spółki kapitałowej

Kurs specjalistyczny w zakresie wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nieruchomość w przestrzeni”

Szkolenie z zakresu określania stanu technicznego obiektów budowlanych oraz indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych

Szkolenie „Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych”

Szkolenie „Wycena drzew, zadrzewień i lasów”

Seminarium „Wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa”

Szkolenie „II warsztaty wyceny nieruchomości”

Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałowej. Wycena wartości prawa służebności przesyłu. Aktualne uwarunkowania prawne i metodyczne”

Szkolenie „Operat szacunkowy dowodem wartości nieruchomości w postępowaniu administracyjnym”

Seminarium „Podstawowe błędy metodologiczne w wycenie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem podejścia dochodowego”

Szkolenie „III warsztaty wyceny nieruchomości”

Szkolenie „Wycena wartości przedsiębiorstwa”

Szkolenie „Standard KSWS Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”

Szkolenie „Możliwości wykorzystania portalu ePUAP w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Prawo budowlane aktualny stan prawny”

Seminarium „Nowoczesny kosztorysant w firmie budowlanej”

Szkolenie „Zmiany rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego obowiązujące od 26.08.2011 r. i przepisy związane”

Kurs specjalistyczny „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem zmian przepisów prawa”

Kurs specjalistyczny „Analiza opłacalności inwestycji i wycena typowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody inwestycyjnej”

Kurs specjalistyczny „Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji”

Szkolenie „Oddziaływanie prawa budowlanego i jego przepisów wykonawczych oraz wskaźników cenowych w budownictwie na proces wyceny nieruchomości”

Seminarium „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Seminarium „Zamiany prawne związane z wyceną nieruchomości”

Seminarium „Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu mieszanym dla celów inwestorskich”

Szkolenie „Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawa”

Seminarium „Wybrane zagadnienia wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością”

Seminarium „Wycena części składowych nieruchomości dla celu ubezpieczenia i odszkodowania ubezpieczeniowego”

Szkolenie „określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne, dla potrzeb rozliczeń przez zwrocie wywłaszczanych nieruchomości, określanie wartości nakładów”

Artykuły

Grunty inwestycyjne w Poznaniu – ceny transakcyjne w 2015 roku

Ceny gruntów inwestycyjnych w Poznaniu kształtują się w przedziale od 100 do 2 000 zł za m², a czasami nawet więcej; średnia cena to 570 zł za m². Tylko jak ma się ta statystyka do rynku, na którym odnotowujemy kilkanaście transakcji rocznie?

Czytaj cały artykuł

Analiza cen gruntów inwestycyjnych w Poznaniu w latach 2014-2015

W artykule przedstawiono analizę cen transakcyjnych gruntów inwestycyjnych w Poznaniu w latach 2014-2015. Rynek gruntów przeznaczonych pod inwestycje, jest bardzo zróżnicowany. Średnia cena gruntów inwestycyjnych w Poznaniu to 520 zł/m², ceny kształtują się w zakresie 100 zł/m² do 2 000 zł/m².

Pobierz

Jak kupić i nie przepłacić? Praca rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiednia wycena nieruchomości to podstawa rozsądnych transakcji i dobry punkt wyjścia do negocjacji. Kupujący chciałby oczywiście jak najlepiej ulokować pieniądze, a sprzedający chce osiągnąć maksymalny wynik finansowy. Czy jest możliwe pogodzenie potrzeb obu stron transakcji? Może w tym pomóc rzeczoznawca.

Czytaj cały artykuł

Kontakt

Telefon: +48 508 300 255

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 972-104-63-62